Společnost VKB Stavby realizuje dopravní, inženýrské, vodohospodářské a pozemní stavby.

Společnost je vybavena vlastní technikou a vlastním zázemím.

Společnost VKB stavby tvoří tým zkušených a kvalifikovaných zaměstnanců. Jejich odpovědný přístup přispívá k rozvoji a stabilitě firmy.

Naše společnost se neustále rozvíjí díky našim požadavkům na kvalitu práce a ochranu životního prostředí. Díky kontrole dopadu svého podnikání na životní prostředí, vytváří silné moderní zázemí, odvádí kvalitní práci, používá výhradně certifikované a ekologicky nezávadné materiály a usiluje o získávání nejnovějších znalostí a pracovních postupů.