SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb: Dopravní, inženýrské, vodohospodářské a pozemní stavby

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb: Dopravní, inženýrské, vodohospodářské a pozemní stavby