SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY
ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb:
Dopravní, inženýrské, vodohospodářské a pozemní stavby

SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU
ČSN EN ISO 14001:2016

Certifikát je platný pro následující rozsah činností a služeb:
Dopravní, inženýrské, vodohospodářské a pozemní stavby